Du som vårdnadshavare

Det är du som förälder som känner ditt barn bäst. Genom ett nära samarbete skapar vi de bästa förutsättningarna för att ditt barn ska utvecklas rikt och mångsidigt. Tillsammans följer vi upp hur ditt barn trivs och vad ditt barn upplever tillsammans med oss på förskolan. Tillsammans är vi betydelsefulla för ditt barns utveckling och lärande.

Genom att involvera dig som förälder i förskolans arbete, ser vi till skapa en brygga för barnet mellan förskola – hem.

Vi synliggör verksamheten och lärandet

På Tornérhjelms förskola  har vi en mängd olika sätt att informera dig som förälder. Vi skriver månadsbrev, ledningsbrev och berättar om dagens aktiviteter på anslagstavlor och veckokalendrar på avdelningarna. Du kan också följa ditt barns lärande genom dokumentation på väggarna eller via vårt Instagram-konto.

Tillsammans med barnen dokumenterar vi våra avdelningars arbete i våra berättelseböcker och barnens individuella lärande i deras lär-logg på unikum. Att barnen vet vad vi dokumenterar och varför vi dokumenterar är en självklarhet för oss. ”Vad vill du visa att du har lärt dig?” är en fråga som är återkommande till våra barn.

Genom vårt digitala forum Unikum kan du följa ditt barns utveckling och lärande – både individuellt och i grupp. Du får också annan viktig information om verksamheten i Unikum.

Samverkan med vårdnadshavare

Varje höst bjuds alla vårdnadshavare på föräldraträff  då vi tillsammans går igenom förskolans mål och verksamhet. En gång per termin erbjuder vi ett utvecklingssamtal gällande ditt barns utveckling och lärande. Barnets egen bok fungerar som underlag för samtalet.