Förskolebibliotek

På Tornérhjelms förskola finns ett förskolebibliotek. Det är ganska unikt i Sverige att en förskola har ett eget bibliotek.

Det är personalen som skapat biblioteket med böcker anpassade för förskolebarnen och deras föräldrar. Idén om ett förskolebibliotek kom från förskolans bokpedagog Gunilla Eklöf. Tornérhjelms förskola arbetar redan mycket med språk och läsning och har sedan tidigare ett sagorum där Gunilla läser för barnen flera gånger i veckan.

– Jag vill få barnen intresserade av böcker. Ett av målen med biblioteket är att få en högre läs- och skrivförståelse, men även att utveckla ett läsintresse hos barnen, stärka deras språk, identitet och självkänsla, säger Gunilla Eklöf.

Alla barnen har fått ett eget bibliotekskort och kan nu låna från biblioteket som är fyllt av både sagoböcker, facklitteratur och böcker på olika språk. I biblioteket finns även interaktiva böcker på lärplattor.

Inom Helsingborg stads skolor har vi tjänstegaranti som säger att alla barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår. Lina Johansson, biträdande förskolechef på Tornérhjelms, menar att grunden för detta läggs redan i förskolan.

– Det som barnen lär sig hos oss har de med sig hela livet, säger hon.

Både hon och Gunilla Eklöf hoppas kunna inspirera andra förskolor att göra samma satsning. Som det ser ut just nu verkar förskolebibliotek vara en unik företeelse. Vad de vet finns det inga andra förskolebibliotek i Sverige.

– Vi har sökt på nätet, men hittar ingenting, så vi kan vara först ut, säger Gunilla.