Så arbetar vi

På Tornerhjelmsförskola förskola vill vi skapa en positiv miljö dit barnen kommer med glädje och känner en lust att lära.

Hos oss finns avdelningarna Fågelboken, Sagoboken, Sångboken, Kartboken, Äventyrsboken och Naturboken. Barnen hos oss är i åldrarna 1-5 år. Vi tror på det entreprenöriella lärandet. Entreprenöriellt lärande innebär att barnen i förskolan har möjligheter att få upptäcka, prova, driva sina idéer och tänka utanför ramar.  Vi har skapat olika mötesplatser som bjuder in barnen till att utforska, upptäcka, prova, föra dialoger och dela erfarenheter i deras lekar tillsammans.

Genom vår pedagogiska miljö och våra 4 G arbetar vi aktivt med:

Språkutveckling

Vi uppmuntrar barnens sociala och kommunikativa kompetenser dagligen där barnen har en möjligheter att ställa frågor, berätta och tillsammans söka svar och lösningar.

Pedagogisk dokumentation

Vi vill synliggöra barnets lärande och de lärprocesser de skapar. Detta gör vi bland annat genom film, ljud och bild. Genom dokumentation och reflektion tillsammans med barnet får vi möjlighet att få syn på barnets fördjupade kunnande och dess utvecklingsområde. Vi dokumenterar tillsammans med barnen.

Vår värdegrund

Vår förskola är en gemensam arena för respekt och förståelse där vi har ett öppet klimat där skillnader och olikheter ses som något positivt. Vi arbetar för ett aktivt värdegrundsarbete och en levande likabehandlingsplan.

Grön Flagg

Vi på Tornérhjelms förskola arbetar mycket med miljö och hållbar utveckling. Det har gjort att förskolan har blivit miljöcertifierad med Grön Flagg. Det är en utmärkelse som visar att vi har gjort miljöarbetet till en naturlig del av verksamheten, och det är vi mycket stolta över!

Grön Flagg är ett projekt som drivs av Håll Sverige Rent. Alla förskolor och skolor som deltar i projektet måste kontinuerligt rapportera om sitt miljöarbete genom text och bild. Om arbetet godkänns får förskolan en grön flagga som hissas på gården. Miljöarbetet måste sedan fortsätta, annars kan förskolan förlora sin gröna flagga och sitt miljöcertifikat.